Welkom op de site van groep 7-8

Groep 7/8 bestaat dit jaar uit 29 leerlingen met 2 juffen.

Groep 7: Aaliyah, Femysella, Iris, Jack, Jasmijn, Jesse, Job, Joran, Koen, Laurien, Lotte, Mart, Sara, Sem, Simon en Toos

Groep 8: Eline, Fleur, Gijs, Guido, Joas, Jochem, Kirsten, Reinder, Robert, Rosa, Sofie, Thijmen en Vincent.

Juf Rolien Meinen werkt op maandagen, dinsdagen en woensdagen om de week. Juf Ineke Luisman werkt de andere woensdagen, de donderdagen en vrijdagen.

 

Kindgesprekken

Inmiddels zijn bijna alle kindgesprekken afgerond. Dit zijn individuele gesprekjes tussen leerling en leerkracht die bij de start van het jaar gevoerd worden. Hierin komen dingen aan de orde als: waar heb je zin in, waar zie je tegenop, waar heb je hulp bij nodig, wat kun je goed, wat wil je weten of vertellen enzovoort. Zo leren we elkaar bij de start van het jaar goed kennen en kunnen we verwachtingen op elkaar afstemmen.

 

Cruyffcourt

Binnenkort doet groep 7/8 weer mee aan het Cruyffcourt voetbaltoernooi.

Op 11 oktober spelen 2 jongensteams op de volgende tijden:

team a: 15:15, 15:55 en 16:35 uur

team b: 15:35, 16:15 en 16:55 uur

Op 18 oktober spelen de meisjes om:

16:20, 17:10 en 17:50 uur.

Alle support is van harte welkom, dus we nodigen alle ouders, famlie en bekenden uit om onze teams aan te moedigen!

 

Voortoetsen

In groep 7/8 gaan we dit jaar voor de vakken rekenen, spelling en taal gebruik maken van het zogeheten voortoetsen.

Vanuit onze visie hebben we het volgende beschreven:

Onderwijs is maatwerk

Wij bieden onderwijs op maat! Wij kijken naar wat kinderen kunnen en nodig hebben en stemmen het onderwijs daar op af.

Het afnemen van voortoetsen past hier bij: voorafgaand aan een blok toetsen we wat kinderen al kunnen en kennen. Wanneer een toets foutloos wordt gemaakt, betekent dit dat het kind het betreffende onderdeel kan versnellen of soms overslaan. Die tijd wordt vervolgens ingevuld met verdiepende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk

In groep 7/8 hebben de leerlingen iedere dag huiswerk.

Maandagen: rekenen

Dinsdagen: varia

Woensdagen: taal

Donderdagen: Levend Water

Vrijdag: Lied van de week en Bloon