Als u tussen de middag niet in de gelegenheid bent om uw kinderen op te halen om thuis samen te eten kunt u gebruik maken van TSO (TussenSchoolseOpvang). De TSO is op de Triangel in handen van een vast team van TSO-krachten. We proberen de pauzes zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de kinderen lekker kunnen ontspannen. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De calculatie is gemaakt op basis van de verwachte kosten voor opleiding, aanschaffen, pleinwachten en coördinatie, waarbij we voor het startjaar nog niet veel hebben begroot voor opleiding en aanschaffen. Wilt u ook meedraaien in het TSO team, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TSO coördinator, Wim Foekens.

                                      

Bedragen TSO 2014 - 2015

Onderbouw gr 1-4             Bovenbouw gr 5-8

4x overblijven          --                                            € 65, -

3x overblijven          € 50, -                                   --

De bedragen zijn per kind per schooljaar.

 

Voor alle gezinnen geldt dat er gekozen kan worden voor betaling in 1 keer volledig, in november van het betreffende schooljaar, of betaling in 10 maandelijkse termijnen. Allebei d.m.v. een automatische incasso. In beide gevallen (A. en B.) ontvangt u een rekening aan het begin van het schooljaar. Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van het overblijven op school, kunt u dit kenbaar maken door een ondertekend briefje (van tevoren of op de dag zelf) af te geven bij een van de overblijfouders. Bij keuze C. worden de rekeningen na een bepaalde periode verzonden.

Hierbij een overzicht van de mogelijkheden op welke manier er betaald kan worden:

 

A. bedrag wordt, in 1 keer volledig, via een automatische incasso betaald in november van het betreffende schooljaar.

B. bedrag dient maandelijks door de ouders worden overgemaakt in 10 perioden(niet in juli en augustus).  In de maanden november, februari en mei ontvangen ouders een (herinnerings) nota over nog niet betaalde termijnen.

C. €2,- per kind per keer, wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van het overblijven op school. Betaling via automatische incasso, na een bepaalde periode.

 

De overblijfcommissie

Het nieuwe aanmeldingsformulier voor 2015-2016 is te downloaden via www.gbstriangel.nl/aanmelding 2014-2015.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij Rolien Meinen of bij de coördinator.