INFORMATIE VOOR (NIEUWE) OUDERS

WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL.DOC

Voor (nieuwe) ouders is het vaak ontdekken en vragen naar hoe iets is georganiseerd op school.
We zullen hieronder een aantal dingen benoemen hoe eea is geregeld/gaat

 • Om 8.30 uur gaat de schooldeur van het slot en bent u welkom om uw kind naar het lokaal te brengen.
 • Jas mag aan de kapstok bij eigen naam
 • Fruit en drinken mag in het mandje bij de deur, brood en drinken bijven in de tas
 • Bij broodeten begruiken de kinderen een tafelkleeje (bijv. een theedoek)
 • Voor het gymen gebruiken we gymschoenen met klittenband, deze blijven op school, voorzien van naam
 • Informatieavond aan het begin van het schooljaar is bedoeld voor ouders die hun kind op school hebben
 • Inloopochtend: ouders zijn hierbij welkom (voor kleinere kinderen graag oppas regelen)
 • Kijkspreekavond: er is een rooster die het hele jaar telt, er is voor iedere ouder 10 minuten gepland (zie bij ouders-rooster)
 • Ouders zijn welkom bij jaaropening, jaarsluiting en nieuwjaarsreceptie
 • Ouders worden uitgenodigd voor speciale sluitingen, dit kan zijn bij afsluiting project, thema enz
 • In groep 1-2 mogen de kinderen een kleurplaat maken voor opa/oma/pap/mama. Schrijf dit op de kalender/schriftje bij de klas
 • Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er een Triangelnieuws (informatiebrief) verstuurd per mail
 • Ouders zijn welkom bij aankomst van Sinterklaas en bij het bezoek wat Sint brengt aan de groep (dit jaar dinsdag). Voor groep 1-2 aansluitend aan de aankomst. Voor de kleinere kinderen wordt er oppas geregeld, of u regelt zelf oppas. Ouders van gr 3-4 zijn na de pauze welkom. Ouders van gr 1-4 kopen zelf een cadeautje wat kan worden ingeleverd op school, max. 4 eure
 • Informatie komt veel via het Triangelnieuws, mail of brief
 • Uitnodiging voor verjaardagsfeestje: buiten school om uitdelen
 • Zijn er bijzonderheden: graag na schooltijd melden, korte mededelingen kunnen 's morgens. De leerkrachten zijn er 's morgens voor de kinderen
 • Ieder kind neemt een stoffen tas mee voor de werkjes
 • 1 x per week mogen kinderen 1 speelgoedje meenemen om te laten zien. Dit mag in 17/18 op maandag.
 • materialen als platen-foto's-boeken die passen bij het thema mogen worden meegenomen voor de thematafel.