Welkom!

We maken graag kennis met ouders die geïnteresseerd zijn in de Triangel. Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets en we maken er graag tijd voor. Een school uitkiezen is niet zomaar iets en dat vraagt om zorgvuldigheid. Dat start bij het maken van contact.

Onze school heeft een Gereformeerde identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit een van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerde en Nederlands Gereformeerd. En de school wil ook een welkom bieden aan christelijke ouders die het belangrijk vinden dat hun geloofsopvoeding aangevuld wordt op de basisschool, die waarde hechten aan Bijbelgetrouw onderwijs. Ook die ouders zijn van harte welkom, mits zij de doelstelling van het bestuur onderschrijven.

De leerlingen van de Triangel komen uit allerlei kerken:

- Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

- Christelijk Gereformeerde kerk

- Nederlands Gereformeerde kerk

- Gereformeerde Gemeente

- Hervormde Gemeente

- Vrije Baptisten Gemeente

- Evangelische Gemeente

- God is liefde Gemeente

- Syrisch Orthodoxe Gemeente

- ...

Ga je binnenkort naar school? Bekijk dit prentenboek, gemaakt door Noah Dragt, oud-leerling inmiddels van de school.

Prentenboek Welkom bij ons op school