Ouderbetrokkenheid

Hier bedoelen we mee dat we samen school zijn. Niet alleen in het helpen op school (zie onder), maar vooral het betrokken zijn op het leren van kinderen en het onderwijs op zich. 

Kort na de zomervakantie houden we de inloopavond. op die avond leggen leerkrachten uit wat het programma van de betreffende leerjaren inhoudt, wat gewoontes en afspraken zijn.

In november houden we spreekavonden om met ouders te bepalen wat hun kind nodig heeft om te kunnen leren. ouders hebben verstand van kinderen, leerkrachten van onderwijs; een ideale mix!

Na de schoolrapporten volgen kijk/-spreekavonden om het rapport toe te lichten en de vorderingen te bespreken. 

Naast deze geregelde contacten, vinden er dagelijks na schooltijd korte of langere gesprekjes met ouders plaats. Ouders die even willen doorspreken met de leerkracht zijn welkom om zo'n afspraak te maken. 

In protocollen staat beschreven hoe en wanneer ouders op de hoogte gesteld worden bij bijzonderheden, zoals ondersteuningsplannen, ongelukjes of zorgen. 

Ouderparticipatie

Binnen de Triangel zijn er veel ouders actief om bij te dragen aan het Triangelleven. We mogen veel hulp ontvangen als school en daar zijn we erg blij mee. Vaste vrijwilligers als TSO, MR, activiteitenouders, denktank, luizenouders, techniekouders: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Ook voor ouders die hun beurt innemen bij schoolse activiteiten zoals de schoonmaakavond: hartelijk dank! Fijn dat we zo samen Triangel mogen zijn!