Als u tussen de middag niet in de gelegenheid bent om uw kinderen op te halen om thuis samen te eten kunt u gebruik maken van TSO (TussenSchoolseOpvang). De TSO is op de Triangel in handen van een vast team van TSO-krachten. We proberen de pauzes zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de kinderen lekker kunnen ontspannen. Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De calculatie is gemaakt op basis van de verwachte kosten voor opleiding, aanschaffen, pleinwachten en coördinatie, waarbij we voor het startjaar nog niet veel hebben begroot voor opleiding en aanschaffen. Wilt u ook meedraaien in het TSO team, dan horen wij dat graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TSO coördinator, Wim Foekens.

Bedragen TSO 2018 - 2019

Onderbouw gr 1-3                              Bovenbouw gr 5-8

4x overblijven      --                             € 65, -

3x overblijven      € 50, -                    --

De bedragen zijn per kind per schooljaar.

Voor alle gezinnen geldt dat er gekozen kan worden voor betaling in 1 keer volledig, in november van het betreffende schooljaar, of betaling in 10 maandelijkse termijnen. Allebei d.m.v. een automatische incasso. In beide gevallen (hieronder A. en B. genoemd) ontvangt u een rekening aan het begin van het schooljaar. Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van het overblijven op school, kunt u dit kenbaar maken door een ondertekend briefje (van tevoren of op de dag zelf) af te geven bij een van de overblijfouders. Bij keuze C. worden de rekeningen na een bepaalde periode verzonden.

Hierbij een overzicht van de mogelijkheden op welke manier er betaald kan worden:

A. bedrag wordt, in 1 keer volledig, via een automatische incasso betaald in november van het betreffende schooljaar.

B. bedrag wordt maandelijks via een automatische incasso in 10 perioden door de schooladministratie geïnd. (niet in juli en augustus).

C. €2,- per kind per keer, wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van het overblijven op school. Betaling via automatische incasso, na een bepaalde periode.

Het nieuwe aanmeldingsformulier voor 2018-2019 is te downloaden via www.gbstriangel.nl/aanmelding.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij Ineke Luisman of bij de TSO-coördinator.