Buitenschoolse opvang

Het bestuur heeft voor onze school een overeenkomst gesloten met de instelling voor buitenschoolse opvang:

Kindercentrum

Havezatelaan 20

7557 VZ Hengelo

(          074 – 2408870

*      twente@hetkindercentrum.nl

 

Met deze instelling kunt u contact opnemen voor meer informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden.  Aan de hand van uw wensen wordt tussen u en de instelling een contract opgesteld. De school zorgt ervoor dat de opvanginstelling beschikt over schooltijden, vakantierooster e.d. Het aanspreekpunt op school is de medezeggenschapsraad. Mocht u een andere instelling willen kiezen, dan horen we dat graag van u. Het bestuur moet daar dan eerst een convenant voor afsluiten.

 

http://www.hetkindercentrum.nl/twente/locaties-twente/agentType/View/PropertyID/64