Toelatingsbeleid

 

De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid erkende, richting. Deze scholen zijn ontstaan, doordat ouders uit de Gereformeerd (vrijgemaakte) kerken inhoud wilden geven aan de belofte, die ze bij de doop van hun kinderen hebben afgelegd.

De basis van het toelatingsbeleid is gelegen in de volgende uitgangspunten:

  • Wij aanvaarden de Bijbel als het Woord van God
  • Wij aanvaarden de drie formulieren van Eenheid als belijdenissen waarin het Woord van God wordt samengevat.

Het bestuur heeft het toelatingsbeleid vastgesteld. Bij de toelating van leerlingen beperken we ons niet tot de kinderen van de ouders die met ons de schoolvereniging vormen. Ook de kinderen, waarvan de ouders bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs, zijn welkom. Met deze ouders wordt vooraf eerst een toelatingsgesprek gevoerd door de locatiedirecteur of locatiecoördinator van de school. Aan de hand van het identiteitsdocument van VGPO de Oosthoek wordt een gesprek gevoerd over toelating.

Bij de toelating verwachten we van de ouders van deze kinderen dat zij niet voor het gereformeerd onderwijs kiezen als ‘één van de mogelijkheden’, maar hun keuze weloverwogen en gemotiveerd maken en dat ze er volmondig mee instemmen dat hun kinderen aan het volledige onderwijsprogramma deelnemen, zoals dat op onze gereformeerde scholen wordt gegeven.

Ouders met een andere dan de gereformeerde geloofsovertuiging mogen daarvoor op school respect verwachten. Het toelatingsbeleid is op te vragen bij het bestuursbureau vgpo ‘de Oosthoek’, het is ook terug te vinden op www.vgpodeoosthoek.nl

Voor het personeelsbeleid op gbs de Triangel geldt, dat alleen belijdende leden van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde kerken en Nederlands Gereformeerde kerken worden aangenomen.

 

KENNISMAKEN

Als een leerling is toegelaten en ingeschreven op de Triangel, wordt hij of zij uitgenodigd voor maximaal 10 kijkmomenten om alvast te kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Dit kan overigens pas vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden oud. Een kind mag op de maandag na de 4e verjaardag voor het eerst naar school. Dit kan worden afgesproken op het kennismakingsbezoek, dat twee maanden voor de verjaardag op school plaatsvindt.

We gaan ervan uit dat als een kind naar school gaat, hij of zij zindelijk is.